Πολιτική Απορρήτου

Η ΟΝΕΒUTTON Music λειτουργεί τον ιστότοπο onebuttonmusic.gr που προσφέρει υπηρεσίες μετάδοσης συνεχούς ροής ήχου και έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Αλεξανδρείας 89, Τ.Κ. 54646. Η ΟΝΕΒUTTON Music είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών της διαδικτυακής πλατφόρμας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.


Η ΟΝΕΒUTTON Music ανάλογα με τον σκοπό, για τον οποίο, ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαστεί τα δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής, θα επεξεργάζεται κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι εξής


Η ΟΝΕΒUTTON Music χρησιμοποιεί τα δεδομένα των χρηστών (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή για την εκτέλεση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες, οι οποίοι είναι υπάλληλοι και προστηθέντες της Εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.


Επιπλέον, η Εταιρία συνεργάζεται με παρόχους, προμηθευτές, και οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για λογαριασμό της, αλλά με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΟΝΕΒUTTON Music μοιράζεται μόνο πληροφορίες που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρίας τους χρήστες


Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.


Η ΟΝΕΒUTTON Music χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών μέσω της χρήσης cookies για την βελτίωση της εφαρμογής και της προσαρμογής του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες περιηγούνται σε αυτήν και την καλύτερη εμπειρία τους. (Θα υπάρξει link με ξεχωριστούς όρους χρήσης cookies και σχετικές επιλογές συναίνεσης ή άρνησης του χρήστη)


Ως χρήστες μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15-22 του GDPR, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος επιβεβαίωσης της ύπαρξης προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξετε το περιεχόμενό τους, την προέλευσή τους, την ορθότητά τους, τη θέση τους (επίσης σε σχέση με οποιεσδήποτε Τρίτες χώρες), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε διόρθωση και σε περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους, να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας, να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ (οι οποίες περιορίζονται επίσης σε συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας).


Ομοίως,μπορείτε πάντα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή/και να διατυπώσετε παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που θεωρείτε εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες στο πλαίσιο της σχέσης σας με την εταιρεία ή να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση tk@onebuttonmusic.gr για να υποβάλετε οποιαδήποτε αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία, να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας και να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των μερών που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.